ČO JE PANDA CLOUD PROTECTION?

ČO JE PANDA CLOUD PROTECTION?

Panda Cloud Protection, bezpečnostné riešenie na báze cloud serverov dodávané ako SaaS model, poskytuje služby úplnej ochrany v najzávažnejších miestach prieniku hrozieb: pracovných stanicach, e-mailoch a webe.

Panda Cloud Protection poskytuje nepretržitú bezpečnosť pre pracovné stanice, platopy, servery, odpojiteľné zariadenia (atď.) prostredníctvom Panda Cloud Office Protection, pre e-mail prostredníctvom Panda Cloud Email Protection a pre tok dát v internete prostredníctvom novej! Panda Cloud Internet Protection. *

  • Zabezpečuje maximálnu ochranu
  • Znižuje náklady
  • Optimalizuje spotrebu zdrojov
  • Šetrí čas
  • Jednoduchá inštalácia, správa a údržba

Viac informácií o Panda Cloud Protection

 

PREČO PANDA CLOUD PROTECTION?

PREČO PANDA CLOUD PROTECTION?

* Panda Cloud Protection je samostatný modul a nie je zahrnutý v licenciách Panda Cloud Protection.