Panda
Cloud Protection


Ochrana pracovných staníc

Panda
Cloud Office Protection
 • Proaktívny antimalware pre pracovné stanice a servery chrániaci pred známymi, neznámymi a skrytými hrozbami
 • Spravovaný personálny firewall
 • Služba poskytujúca hlbkové malware audity


Ochrana pošty

Panda
Cloud Email Protection
 • Perimetrový antivírus pre firemný e-mail
 • Správa karantény
 • Pravidlá filtra obsahu (DLP)
 • Úplná záloha doručenej pošty po dobu 10 dní

Novinka!
Ochrana Internetu

Panda
Cloud Internet Protection
 • Antivírus & antispyware pre perimeter
 • IPS perimetra
 • Kontrola prístupu prehliadača a kontrola aplikácie
 • Prepracované web 2.0 ovládanie aplikácie
 • Prevencia pred stratou dát
 • Forenzný prístup a získavanie dát
VYSKÚŠAŤ PANDA CLOUD PROTECTION VYSKÚŠAŤ PANDA CLOUD EMAIL PROTECTION VYSKÚŠAŤ PANDA CLOUD INTERNET PROTECTION

Ak chcete vyskúšať naše komplexné bezpečnostné riešenie na báze cloud serverov:

VYSKÚŠAŤ PANDA CLOUD PROTECTION